Over beeckk

Sinds 2007 zijn wij gangmakers van gebiedsontwikkeling. Onze kracht is het halen van resultaat in 'onmogelijke' projecten. Dat gaat niet vanzelf en kunnen we zeker niet alleen! Door met een frisse blik, samen met de betrokken mensen, naar de opgave te kijken lukt het om doorbraken te forceren. Hoe? Door mensen actief op te zoeken, goed te luisteren, kansen te herkennen en slim te verbinden. Een kwestie van samen ondernemen dus!

Activiteiten

Het wijkontwikkelingsplan voor Spijkenisse Zuidwest is klaar. Na vaststelling door de gemeenteraad start de uitvoering. Samen met de bewoners uit de wijk gaat de gemeente aan de slag met het stimuleren van sociale netwerken, het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de uitstraling van het openbaar gebied.

Referenties

Actueel

Nieuwe website: COMING SOON! Binnenkort lanceren we onze nieuwe website en huisstijl!

Match of Mismatch: LEEGSTAND ONDER DE LOEP ‘Verenigd ondernemerschap of een zetje vanuit de gemeente?’ HOT TOPIC? ‘Winkelleegstand zal verder stijgen’ of ‘overheid moet ingrijpen om leegstand winkels aan te pakken’. De dagelijkse media staan vol met dergelijke koppen. Maar niet alleen in de media...

Transformatie doelgroepenvervoer en OV Voorne-Putten De regiogemeenten op Voorne-Putten hebben de ambitie uitgesproken om te komen tot een fijnmaziger systeem dat alle doelgroepen integraal bedient en de kernen bereikbaar maakt met een betere kwaliteit en tegen een lagere prijs. Hiervoor is het noodzakelijk het...

Nieuwe opdracht: N65 en Spoorzone Vught In Vught wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de rijksinfra. De gemeente heeft beeckk gevraagd te ondersteunen bij de projecten N65 en de verbreding van het spoor. Klik hier voor meer info!  

Start bouw Hulzebraak III Persbericht Schijndel, 3 november 2014 Janssen de Jong bouwt in Schijndel duurzame sociale huurwoningen voor Huis & Erf Wethouder Bart Claassen van de gemeente Schijndel, directeur-bestuurder Marcel Meulen van Huis & Erf en directeur Mark van Doorn van...