Provincie Gelderland

Aan de slag met asbestdaken!

Sinds januari ben ik begonnen bij de provincie Gelderland als projectleider versnelling sanering asbestdaken. Vanuit die rol stem ik af met gemeenten, regio’s en omgevingsdiensten over acties, doelgroepen en een juiste aanpak om dakeigenaren te stimuleren om te gaan saneren. Provincie Gelderland is hierin verbinder, aanjager en helpende hand.

Door verwering, brand of storm op asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht.  Vanaf eind 2024 geldt daarom een landelijk verbod op asbestdaken. Aangezien er alleen al in Gelderland 20 miljoen m2 aan asbestdaken ligt, moet het tempo van de sanering en vervanging flink omhoog. Daarom stimuleert de provincie meerdere versnellingsinitiatieven.

Een nieuwe uitdaging in het mooie Gelderland. Leuk om met een betrokken team andere partijen te ondersteunen en verbinden voor deze belangrijke opgave!