Gemeente Nissewaard

Aanbesteding Wmo-vervoer gemeente Nissewaard

De gemeente Nissewaard gaat het Wmo-vervoer opnieuw aanbesteden. Eind 2015 loopt het huidige contract met de aanbieder voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) af. Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor dit vervoer. In de voorbereiding van de nieuwe aanbesteding moeten (beleids)keuzes gemaakt worden om de kosten in de toekomst beheersbaar te houden en de kwaliteit te borgen.

Waar liggen de kansen en wat zijn de mogelijkheden?

En hoe vertalen we dat in de aanbestedingsdocumenten voor het CVV?

Binnen dit proces heeft BEECKK de rol van projectleider en is onze taak het proces te sturen. Wij begeleiden het projectteam en richten ons hierbij op samenwerking met andere betrokken partijen. Doel is een vastgesteld aanbestedingsdocument dat de basis vormt voor de aanbestedingsprocedure.