Gemeente Uden

Bestemmingsplan Uden-Noord

Op 22 juni 2017 heeft de Udense gemeenteraad het voorbereidingsbesluit Uden-Noord genomen. De huidige bestemmingsplannen in dit gebied zijn sterk verouderd en moeten worden geactualiseerd. Binnen één jaar moet hiervoor een ontwerpbestemmingsplan in procedure zijn gebracht. De gemeente wil nadrukkelijk in overleg met de bewoners en eigenaren uit het gebied het nieuwe bestemmingsplan opstellen.

Om te komen tot een nieuw bestemmingsplan en hierin op interactieve wijze de omgeving te betrekken, wordt een adviesbureau ingeschakeld. Wij geven inhoud aan de inkoop van het adviesbureau, adviseren opdrachtgevers over de te nemen stappen en betrekken het projectteam bij het verzamelen van de benodigde informatie.