Gemeente Vijfheerenlanden

Buitens van Van Iperen

De Buitens van Van Iperen is een woningbouwproject op een voormalig transportbedrijfsterrein aan het Laantje van Van Iperen. Daarmee is het project gelegen tussen het landelijk gebied en de wijk West.

In 2004 is het transportbedrijf vertrokken van de locatie en verhuisd naar een bedrijventerrein buiten de gemeente Leerdam. De raad heeft in 2009 het stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld, zodat de kwaliteit en het bijzondere karakter die het woongebied volgens de structuurvisie zou moeten krijgen gewaarborgd zijn. Einde 2010 is een anterieure overeenkomst afgesloten met een ontwikkelaar voor het ontwikkelen van 85 woningen.

In 2016 is door de gemeente Leerdam gevraagd of wij het project konden overnemen. De eerste opdracht was het actualiseren en aanvullen van de afspraken uit de verouderde anterieure overeenkomst. We hebben hierbij veel ingezet op het ontwikkelen van een goede relatie met de ontwikkelaar. Mede hierdoor is het project weer gaan lopen en verzorgen wij nu de reguliere projectleiding vanuit de gemeente.  De woningen worden in vier aparte hofjes opgeleverd, de tweede daarvan is begin 2017 opgeleverd. Hof 3 wordt in het voorjaar van 2018 opgeleverd en de laatste eind 2018.