Gemeente Leerdam

Eksterlaan

In 2016 hebben we voor de gemeente Leerdam een prijsvraag uitgezet voor de invulling van de vrijgekomen grond naast het Heerenlanden College aan de Eksterlaan. Deze prijsvraag is gewonnen door ABB Ontwikkeling met een plan van 15 woningen. Sindsdien verzorgen wij ook de gemeentelijke projectleiding voor de voorbereiding en realisatie van de bouw.

Daarbij zorgen wij ervoor dat de wijziging van het bestemmingsplan geregeld wordt, de grond bouwrijp gemaakt wordt en het openbaar gebied wordt ingericht en beheerd volgens de uitgangspunten van de gemeente. Daarnaast onderhouden we contacten met omwonenden en de school over de voortgang en de impact van de werkzaamheden op de omgeving.

In september 2017 zijn de eerste woningen gereed en eind 2017 is het openbaar gebied overgedragen waarmee het project succesvol afgesloten is.