Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Gebiedsvisie voor sport, onderwijs en wonen in het centrum van Nootdorp

Aanleiding

In januari 2019 is door de gemeenteraad besloten voor nieuwbouw te gaan van de sporthal Jan Janssenhal en integraal kindcentrum De Regenboog. In ditzelfde gebied liggen ook nog twee gebouwen in eigendom van de gemeente die op de nominatie voor herontwikkeling staan. Om te komen tot de beste (ruimtelijke) invulling is besloten te starten met een integrale visie op het gebied.

Belang

Voor de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het belangrijk dat er goede voorzieningen voor onderwijs en sport zijn. Daarnaast ontstaat door het betrekken van de locatie van de voormalige brandweerkazerne en De Klauterbeer de mogelijkheid woningbouw toe te voegen. In de kern van Nootdorp is behoefte aan de toevoeging van woningen, met name in de sociale sector en voor ouderen. Deze locatie nabij het centrum leent zich daar erg goed voor.

Centrale vraag

Waar en hoe worden de sporthal, het integrale kindcentrum en de woningbouw gerealiseerd?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Ik startte met het opstellen van een plan van aanpak (startnotitie). Dus eerst goed na te denken voor direct te starten. Dit is niet in alle gevallen het beste, maar voor deze complexe opgave wel. Hiermee is de fasering erg belangrijk. Verder ligt de locatie politiek en maatschappelijk erg gevoelig doordat de drie verschillende beleidsvelden erg veel belangen kennen. Een slimme strategie is daarmee essentieel.

Wat vindt de opdrachtgever?

De gemeenteraad heeft in februari 2019 de startnotitie vastgesteld en onderschrijft de heldere aanpak en de wijze waarop de omgeving wordt betrokken.