Gemeente Gouda

Herbestemming monumentale kerk

Aanleiding

De Gouwekerk is een monumentale voormalige katholieke kerk in de binnenstad van Gouda aan de Hoge Gouwe. In 2018 is het erfpacht van de kerk gekocht door een particuliere investeerder. In overleg met de gemeente en de omgeving wil hij dit karakteristieke pand een nieuwe bestemming geven.

Belang

De Gouwekerk is een beeldbepalend gebouw in de binnenstad van Gouda. Net als de gemeente zijn er veel mensen en organisaties die dit pand voor de toekomst willen behouden. Het nieuwe gebruik moet daarbij het liefst een bijdrage leveren aan het centrum van Gouda.

Centrale vraag

Wat is een juiste invulling voor de Gouwekerk die recht doet aan het monument en het centrum van Gouda versterkt?

Hoe maakte mijn aanpak verschil?

Als gemeente hebben we een faciliterende rol bij dit project. We hebben echter wel goed zicht op de belangen en risico’s die bij dit project horen. We beginnen door dit in kaart te brengen. Hierna communiceren we duidelijk richting de ontwikkelende partij over de verwachtingen, de planning en het te doorlopen proces.

Wat vindt de opdrachtgever?

De opdrachtgever staat achter deze ontwikkeling en de voorgestelde aanpak. Hierbij kijkt hij ook kritisch naar het toekomstige gebruik van de kerk en de wijze waarop de omgeving betrokken wordt.