Gemeente IJsselstein

Gemeente Montfoort

Herontwikkeling De Vaart, UW Samenwerking

De gemeente Montfoort heeft ons gevraagd een tender te begeleiden voor de herontwikkeling van zalencentrum De Vaart in Linschoten. De toekomst van dit zalencentrum is al enkele jaren onderwerp van discussie en zowel de gemeente Montfoort als de Linschotense gemeenschap ziet graag dat het verouderde zalencentrum inclusief sporthal en naastgelegen plein wordt aangepakt.

Door de gemeenteraad is een programma van eisen vastgesteld. Onze opgave is dit programma te vertalen naar een concrete vraag aan de markt en te komen tot een geschikte marktpartij voor de herontwikkeling.

De eerste fase van onze aanpak is het vertalen van het vastgestelde programma van eisen naar concrete kaders voor de herontwikkeling. We stellen ons daarin eerst de vraag wat de gemeente en de Linschotense gemeenschap daadwerkelijk willen zien op deze locatie en kijken daarbij onder andere naar de financiële haalbaarheid. Het resultaat hiervan is een concreet marktconsultatiedocument waarmee de markt bevraagd wordt. Dit is de tweede fase van onze aanpak, waarin we nauw samenwerken met Inkoop Bureau Midden-Nederland (IBMN) en de resultaten vanuit de markt beoordelen. Uit deze beoordeling komt een marktpartij naar voren die de herontwikkeling op zich mag nemen.

Wij begeleiden het gehele proces inclusief bestuurlijke besluitvorming, contractvorming en de concretisering van de planuitwerking.

Doel is het helder stellen van wat er met de locatie van De Vaart dient te gebeuren en daarvoor een marktpartij selecteren. De gemeente Montfoort maakt daarmee definitieve keuzes voor de nieuwe invulling van het gebied rondom het zalencentrum De Vaart, inclusief de sporthal en het naastgelegen plein.