Gemeente IJsselstein

Gemeente Montfoort

Herontwikkeling Poortdijk

In IJsselstein komt de locatie van een schoolgebouw vrij doordat deze school verhuist naar een nieuw complex elders. De gemeente IJsselstein ziet op de vrijkomende locatie graag woningen gerealiseerd. Door enkele marktpartijen is bij de gemeente al aangegeven dat zij interesse hebben deze locatie te ontwikkelen.

De gemeente IJsselstein heeft ons gevraagd het proces te begeleiden om te komen tot een geschikte ontwikkelpartner van de locatie Poortdijk.

Deze opdracht is gesplitst in twee fases. Eerst bepalen we wat de gemeente graag wil op deze locatie, afhankelijk van input uit de verschillende beleidsvelden als volkshuisvesting, stedenbouw en verkeer. De uitgangspunten die aan de hand hiervan worden opgesteld, worden vastgesteld door het college van B&W. In de tweede fase worden de marktpartijen gevraagd een plan van aanpak te presenteren voor de ontwikkeling van de vrijkomende locatie aan de Poortdijk.

Wij begeleiden deze twee fases, doorlopen de bestuurlijke procedures en sturen Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) aan in de uiteindelijke selectieprocedure van de marktpartij. Het doel is te komen tot de selectie van een marktpartij die op basis van een beoordeling op zijn plan van aanpak, in samenspraak met de gemeente IJsselstein, de locatie aan de Poortdijk gaat herontwikkelen.