Gemeente IJsselstein

Gemeente Montfoort

Herontwikkeling voormalige schoollocatie Poortdijk

Aanleiding

In IJsselstein is de locatie van een schoolgebouw vrijgekomen nadat deze school in 2017 verhuist is naar een nieuw complex.  De gemeente heeft ons gevraagd het proces te begeleiden om te komen tot een geschikte ontwikkelpartner van de locatie Poortdijk.

Belang

De gemeente IJsselstein zag op de centrale vrijkomende locatie graag woningen gerealiseerd. Er is sprake van een grote vraag naar woningen binnen de gemeente. Door enkele marktpartijen was bij de gemeente al aangegeven dat zij interesse hebben deze locatie te ontwikkelen. Er moest echter een goede keuze worden gemaakt in welke partij de wensen van de gemeente het beste realiseert.

Centrale vraag

Met welke marktpartij gaat de gemeente in zee om te komen tot woningbouw op de voormalige schoollocatie aan de Poortdijk?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Deze opdracht is gesplitst in twee fases. Eerst bepaalde we wat de gemeente graag wil op deze locatie. Hierbij haalde ik input uit de verschillende beleidsvelden zoals volkshuisvesting, stedenbouw en verkeer. De uitgangspunten die hieruit volgden, zijn vastgesteld door het college van B&W.

In de tweede fase is de marktpartijen gevraagd een plan van aanpak te presenteren. Hierin gaven zij hun visie en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de vrijkomende locatie aan de Poortdijk.
Ik begeleidde deze twee fases en doorliep de benodigde bestuurlijke procedures. Hiernaast stuurde ik Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) aan in de uiteindelijke selectieprocedure van de marktpartij. Het doel was te komen tot de selectie van een marktpartij. Deze ging op basis van een beoordeling op zijn plan van aanpak, in samenspraak met de gemeente IJsselstein, de locatie aan de Poortdijk gaat herontwikkelen.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever is tevreden over de verfrissende uitkomst van de selectie. Keystone Vastgoed, BPD Ontwikkeling en de gemeente werkten samen aan een innovatief en modern woongebouw met 58 appartementen voor zowel jongeren als ouderen.