Gemeente Uden

Huurwoningen Volkelseweg

Vastwas wil 32 huurwoningen ontwikkelen in de driehoek tussen de Volkelseweg, President Kennedylaan en Loopkantstraat in Uden. De gemeente heeft in beginsel ingestemd met het initiatief en is bereid medewerking te verlenen. Het is de bedoeling dat de woningen begin 2019 zijn gerealiseerd. BEECKK verzorgt vanuit de gemeente de projectleiding voor deze ontwikkeling. Het interessante hierbij is de dialoog die Vastwas aangaat met de huidige gebruikers van het gebied om het plan in co-creatie op te stellen.