Provincie Gelderland

Implementatie Omgevingswet

Aanleiding

Naar verwachting gaat op 1 januari 2021 de Omgevingswet in. Voor gemeenten geldt een overgangsperiode tot 2028, die gebruikt mag worden om alle noodzakelijke aanpassingen te maken. Voor Provincies (en Waterschappen) geldt deze overgangsregeling niet. Zij moeten al hun instrumenten en werkprocessen hebben aangepast en vastgesteld op 1 januari 2021.

Belang

Door de Omgevingswet verschuiven een aantal bevoegdheden van de provincie naar de gemeenten. De provincie blijft (onder andere) bevoegd gezag voor de bescherming van de natuur en de kwaliteit van het grond- en zwemwater. De provincie verleent vergunningen voor complexe bedrijven met een hoog milieu risico, vuurwerk, grondwateronttrekkingen en activiteiten met een provinciaal belang. De Omgevingswet heeft invloed op al deze activiteiten. Daarom wil de provincie Gelderland ervoor te zorgen dat toezichthouders, handhavers en vergunningverleners voldoende voorbereid zijn op de Omgevingswet.

Centrale vraag

Wat is er nodig om op tijd klaar te zijn voor de Omgevingswet?

Hoe maakt mijn aanpak het verschil?

Met alle betrokkenen analyseren we de juridische gevolgen van de nieuwe wet en het verschuiven van de bevoegdheden. We bepalen welke activiteiten er nodig zijn en zorgen ervoor dat ze worden uitgevoerd. We ondersteunen bij het maken van nieuwe afspraken met uitvoeringspartners. Werkprocessen worden opnieuw ingericht zodat ze voldoen aan de eisen en termijnen die daarvoor staan. De benodigde gegevens en automatisering maken we in orde en mensen worden opgeleid om hun werk op een andere manier uit te voeren. We doen dit niet alleen met de afdeling vergunningen van de provincie, maar ook samen met de Gelderse Omgevingsdiensten.