MRDH

Implementatie R-net Haaglanden Streek en Rotterdam Bus

Aanleiding

In de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is op 26 september 2018 het Projectplan R-net MRDH vastgesteld. Hierin is vastgelegd welke buslijnen worden getransformeerd naar R-net lijnen. Het gaat om twee buslijnen in de concessie (pakket van lijnen en dienstregelingen) Voorne-Putten Rozenburg en vier lijnen in de concessies Haaglanden Streek en Rotterdam Bus. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt over de uitvoering hiervan.

Belang

Om snelle en herkenbare OV-verbindingen in de regio te kunnen realiseren is een goede implementatie van R-net van belang. In de Kadernota OV van de MRDH, vastgesteld op 25 oktober 2017, wordt het belang van het R-net geschetst. De R-net verbindingen vormen de komende 10 jaar de ruggengraat van het openbaar vervoer in de Metropoolregio. Ook leveren ze een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van economische toplocaties.

Centrale vraag

Welke maatregelen en samenwerkingen zijn er nodig om tot een succesvolle implementatie te komen van de R-net productformule op de vier buslijnen?

Hoe maakte onze aanpak verschil?

Goede communicatie was erg belangrijk. Omdat er veel verschillende partijen bij betrokken waren was het belangrijk dat iedereen wist wat er speelde. We maakte duidelijk wie verantwoordelijk was voor welke acties. Met een duidelijk overzicht van de maatregelen met bijbehorende acties en digitale, interactieve kaarten wisten we helder en inzichtelijk te maken wat er moest gebeuren. Alle acties zijn in samenspraak met de verantwoordelijke actiehouders tot stand gekomen zodat ook de uitvoering soepel verloopt.

Wat vindt de opdrachtgever?

De metropoolregio is blij met een duidelijke overzicht van acties die nodig zijn om tot een succesvolle implementatie van R-net te komen. Hiermee is de weg vrij voor een snelle en efficiënte realisatie van de R-net productformule op de vier buslijnen in de regio Haaglanden en Rotterdam Streek.