Gemeente Beuningen

Keizershoeve Ewijk

Keizershoeve is een van de eerste grote uitbreidingswijken van het dorp Ewijk welke bijna gereed is. BEECKK  ziet namens de gemeente toe op de oplevering van de wijk door de projectontwikkelaar conform contractuele afspraken. De woningen zijn gereed en het openbaar gebied is bijna ingericht waarna er een prachtige nieuwe wijk is gerealiseerd.