Gemeente Westland

Locatiemanager bij OWBZ

In opdracht van de gemeente Westland ben ik begonnen als locatiemanager bij OBWZ, Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom. Dit is een samenwerking tussen BPD Ontwikkeling BV en de gemeente Westland, opgezet om diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk te ontwikkelen. In totaal gaat het om de realisatie van circa 2500 woningen. Door OBWZ worden deze projecten zelfstandig ontwikkeld, van bestemmingsplan tot en met de aanleg van groen, water en straten. In de eerste plaats richt OWBZ zich op het creëren van prettig leefbare en gewilde woonomgevingen. Daarbij staan woonwensen voor wat betreft sfeer, karakter en soort bebouwing centraal. Als locatiemanager hou ik mij bezig met de ontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties. Van belang daarbij is de goede afstemming en samenwerking met alle betrokkenen, waaronder omwonenden, toekomstige bewoners en de gemeente.