Gemeente Westland

Ontwikkeling woningbouwlocaties

Aanleiding

Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OBWZ) is een samenwerking tussen de gemeente Westland en BPD Ontwikkeling BV. OBWZ is opgezet om diverse woningbouwlocaties in Monster, Kwintsheul en Poeldijk te ontwikkelen. In totaal gaat het om de realisatie van circa 2500 woningen. Door OBWZ worden deze projecten zelfstandig ontwikkeld, van bestemmingsplan tot en met de aanleg van de openbare ruimte. Hiervoor ben ik in 2017 aan de slag gegaan als locatiemanager.

Belang

OBWZ richt zich op het creëren van prettig leefbare en gewilde woonomgevingen. Daarbij staan woonwensen voor wat betreft sfeer, karakter en soort bebouwing centraal. Het is van belang dat er voldoende woningen voor de woningvraag worden ontwikkeld.

Centrale vraag

Hoe kan Westland zorgen voor een goede inpassing van de nieuwe woningbouwlocaties in de bestaande kernen?

Hoe maakte mijn aanpak het verschil?

Als locatiemanager hield ik mij bezig met de ontwikkeling van verschillende woningbouwlocaties. Van belang daarbij was de goede afstemming en samenwerking met alle betrokkenen, waaronder omwonenden, toekomstige bewoners en de gemeente. Daarnaast zorgde ik ervoor dat de verschillende projecten op elkaar waren afgestemd en bewaakte een efficiënte ontwikkeling.

Wat vond de opdrachtgever?

De opdrachtgever waardeerde het directe schakelen, de focus op de voortgang en de gezamenlijkheid waarmee ik alle projecten oppakte.