Gemeente Uden

Nieuwbouw politie en brandweer

De Nationale Politie wil een nieuw hoofdpolitiebureau voor het district Maas en Leijgraaf realiseren aan de Hockeyweg in Uden. De gemeente wil haar brandweerkazerne ook naar deze locatie verplaatsen zodat er een veiligheidscluster ontstaat. Naast de gemeentelijke brandweerkazerne wensen gemeente en Brandweer Brabant-Noord ook de regionale steunfunctie aan de brandweerkazerne toe te voegen. Voor de planontwikkeling van de brandweerkazerne vormt een totale kazerne het uitgangspunt.

Belangrijk onderdeel van de opgave is, naast een toekomstbestendige huisvesting, het zoeken naar synergie tussen deze instanties.

Voor de vrijkomende locatie van de brandweer en politie aan de Leeuweriksweg wordt een ontwikkelvisie opgesteld. De politie en brandweer hebben ieder hun eigen wensen en belangen. In deze opgave wordt in eerste instantie onderzocht waar de overlap zit en worden daar afspraken overgemaakt zodat een win-winsituatie ontstaat. Synergie wordt onderzocht op gezamenlijk gebruik van ruimten, inrichting van openbare ruimten en opdrachtgeverschap.

Wij adviseren de gemeente over de te nemen stappen, de sloop van bestaande bebouwing, de contractonderhandelingen met de politie, planontwikkeling met de brandweer en de ruimtelijke procedure. Communicatie met de omgeving maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit.

Het streven is om eind 2017 een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben, waarna de politie begin 2018 kan starten met de bouw van teambureau. De bouw van de brandweerkazerne zal kort hierna volgen. Zodra het bestaande politiebureau en de brandweerkazerne aan de Leeuweriksweg vrijkomen, naar verwachting medio 2019, kan gestart worden met de herontwikkeling op de vrijkomende locaties. Voor meer informatie, zie de gemeentelijke projectpagina.