Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Ondersteuning projectmatig werken

De economie trekt weer aan in Nederland en de vraag naar woningen en voorzieningen schiet omhoog. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft veel ruimtelijke projecten waar ook veel politieke druk op zit. Hierdoor neemt de werkdruk toe en komt het projectmatig werken onder druk omdat projectleiders geen tijd hebben om projectdocumenten in te vullen. Wij zorgen ervoor dat de gemeente grip houdt op de projecten door het beschikbaar maken van projectopdrachten en voortgangsrapportages. Met de projectleiders brengen wij de projecten in beeld zodat er beter overzicht is voor managers en bestuurders.