Gemeente Valkenswaard

Ontwikkeling hotel Maastrichterweg

Een lokale ondernemer in de gemeente Valkenswaard heeft de ambitie een hotel te realiseren in het centrum van de gemeente Valkenswaard. Om dat mogelijk te maken moeten gronden aangekocht worden en moet het bestemmingsplan wijzigen.

Wij adviseren de initiatiefnemer over planvorming en begeleiden het traject van planontwikkeling tot uitvoering.

Wij voeren onderhandelingen over de grondaankoop en werken samen met de gemeente om tot een bestemmingsplanwijziging te komen. Hiervoor leveren wij een ontwerp bestemmingsplan aan en zorgen ervoor dat de benodigde onderzoeken uitgevoerd worden.

Wij werken toe naar een onherroepelijk bestemmingsplan zodat de architect een omgevingsvergunning kan aanvragen voor de start van de bouw.