Gemeente Valkenswaard

Ontwikkeling hotel Maastrichterweg

Aanleiding

Een lokale ondernemer in de gemeente Valkenswaard had de ambitie een hotel te realiseren in het centrum van de gemeente Valkenswaard. Om dat mogelijk te maken moeten gronden worden aangekocht. Ook was er een bestemmingsplan wijziging nodig. Wij adviseerden over de grondaankoop en de haalbaarheid van de plannen.

Belang

De initiatiefnemer had hulp nodig om te komen tot weloverwogen keuzes. Een goede risicoschatting en helderheid in de te nemen stappen ontbreekt. Wij zorgden daarvoor. Voor de gemeente is de ontwikkeling van belang om ‘toeristen’ langer binnen de gemeentegrenzen te kunnen laten verblijven.

Centrale vraag

Is de ontwikkeling van het hotel Kosmopoliet realiseer- en haalbaar?

Hoe maakte onze aanpak het verschil?

Door de ontwikkeling aan te vliegen als een samenwerking met de gemeente, is de gemeente zich ook betrokken gaan voelen met het project. Dit is de voortgang en resultaat ten goede gekomen.

Wat vond de opdrachtgever?

De initiatiefnemer was onder de indruk van het snelle en soepele proces. De betrokken medewerker van de gemeente noemde het zelfs de snelste doorlopen bestemmingsplanprocedure ooit in de gemeente Valkenswaard. Gelet op de binnenstedelijke centrumlocatie is dit extra speciaal. In 2015 is het bestemmingsplan voor hotel Kosmopoliet door de gemeenteraad vastgesteld.