Gemeente Schijndel

Opvang vluchtelingen

In de provincie Noord-Brabant is op verzoek van de commissaris van de Koning de heer Van der Donk besloten de opgave voor opvang van vluchtelingen gezamenlijk op te pakken. Voor de subregio Meierijstad, bestaande uit de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode heeft dit geresulteerd in een taakstelling van 314 vluchtelingen. Voor de subregio Meierijstad zijn er twee locaties in beeld: het MOB-complex Vlagheide in Schijndel en het Damianenklooster in Sint-Oedenrode.

Voor de locatie MOB-complex in Schijndel verzorgen wij de projectleiding. Dit doen we door alle partijen (COA, maatschappelijke organisaties, Meierijstad-gemeenten en inwoners Schijndel) zo vroeg mogelijk te betrekken in een transparant proces.

Met een haalbaarheidsonderzoek werken wij toe naar een raadsbesluit voor een keuze van een locatie voor een asielzoekerscentrum.