Gemeente Uden

Park Maashorst

Voor Park Maashorst heeft Uden de ambitie een hoogwaardig, duurzaam en groen woonmilieu te realiseren. Hierbij lopen de te realiseren woningen, omgeving en entree van de Maashorst in elkaar over en hebben onlosmakelijk met elkaar te maken.

Kamer 1 van Park Maashorst in vanaf 2013 ontwikkeld, begin 2014 is gestart met de kavelverkoop. De gemeente verkoopt hier bouwkavels. Binnen Uden is vraag naar vergelijkbare kavels. Hoe de resterende drie kamers worden gerealiseerd, moet nog worden bepaald.

Wij adviseren de gemeente over de ruimtelijke visie en ontwikkelstrategie voor kamers 2, 3 en 4 en  sturen het projectteam aan om te komen tot te verkopen bouwkavels en contracten met partij(en) om uitvoering te geven aan de gemeentelijke ambitie.