Gemeente Zoetermeer

Programmamanager implementatie Omgevingswet

In 2021 gaan 26 bestaande wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur samen in de Omgevingswet. Hierdoor kunnen alle plannen in gemeente of stad beter op elkaar afgestemd worden. Hoewel 2021 nog ver weg lijkt, gaan steeds meer gemeenten met de nieuwe wet aan de slag.

Zo ook de gemeente Zoetermeer. Met een programmaplan en zeven verschillende ontwikkellijnen is de gemeente sinds 2017 bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Als programmamanager draag ik zorg voor de uitvoering van het programma en de verschillende deelprojecten. Ik bewaak de globale planning en zorg ervoor dat de focus op de juiste onderdelen ligt. Binnen de gemeente maak ik de verschillende afdelingen klaar voor de komst van de Omgevingswet en bereid ik het college van B&W en de gemeenteraad voor op de nieuwe manier van (be)sturen.

Deze week zijn we met een groot aantal collega’s gestart met het maken van de Omgevingsvisie. Deze zal in juni 2019 worden vastgesteld. In 2019 gaan we ook met het omgevingsplan aan de gang.