Gemeente Schijndel

Projectleiding gemeente Schijndel

Voor de gemeente Schijndel verzorgen wij de projectleiding voor verschillende ruimtelijke gebiedsontwikkelingen en het opzetten van een methode voor de beoordeling van initiatieven van derden.

Hulzebraak III
Hulzebraak III is een woningbouwproject van circa 200 woningen. De gemeente is grondeigenaar en na een selectieprocedure is een ontwikkelende partij geselecteerd die de woningen ontwerpt, verkoopt en bouwt. De gemeente maakt de gronden bouw- en woonrijp.

Wij verzorgen de projectleiding namens de gemeente.

Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie met de ontwikkelende partij, de ambtelijk opdrachtgever en bestuurlijk opdrachtgever. Issues die ontstaan bij de uitvoering worden besproken in de projectgroep met als doel te komen tot een integrale oplossing. Wij bewaken de voortgang, het resultaat en de financiën van het project.

Rietbeemd
Rietbeemd is een woningbouwproject in het centrum van Schijndel met 20 patiowoningen. De gronden zijn in eigendom van de gemeente Schijndel. Samen met het project Hulzebraak III is een ontwikkelende partij geselecteerd die de woningen ontwerpt, verkoopt en bouwt. De gemeente zorgt ervoor dat de gronden bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Schijndelse methode

De ‘nieuwe’ werkwijze rondom initiatieven van derden heeft als doel om de processen rondom (bouw)initiatieven transparanter, beter beheersbaar en efficiënter te maken.

Met de werkwijze worden de verzoeken en initiatiefnemers gelijk behandeld. Het resultaat van de Schijndelse methode is dat initiatiefnemers in een kort tijdsbestek een integraalbeoordeling krijgen van hun plan in de vorm van een principebesluit van het college. De werkwijze is kostendekkend door externe financiering. Wij hebben deze werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd.  Sinds de implementatie verzorgen wij de rol van coördinator principeverzoeken. Op basis van de input van de verschillende vakdisciplines schrijven wij de integrale adviezen en zorgen wij voor de bestuurlijke afstemming.