Gemeente Meierijstad

Projectleiding uitbreidingslocaties Meierijstad

BEECKK verzorgt voor de gemeente Meierijstad de projectleiding voor twee uitbreidingslocaties, De Bolst en Hulzebraak III. De Bolst is een nieuwbouwproject in Erp van circa 300 woningen. Hulzebraak III is een nieuwbouwproject in Schijndel van circa 200 woningen.

In samenwerking met de ambtelijke organisatie, de ontwikkelende partijen en de omgeving zorgen wij voor resultaat. We adviseren het bestuur en sturen op voortgang, kwaliteit en financiën. De gemeente is in beide projecten de grondeigenaar en maakt de grond bouwrijp voor de ontwikkelaar. Ook wordt de openbare ruimte woonrijp gemaakt. Jaarlijks actualiseren wij de grondexploitatie, waarmee voor de gemeenteraad inzicht wordt gegeven over de financiële resultaten.

Kortom wij zorgen vanaf de initiatieffase tot en met realisatie voor een soepel en zorgvuldig proces.