Gemeente Zoetermeer

Projectmanager Zoetermeer

Sinds maart 2017 ben ik aan de slag als projectmanager voor de gemeente Zoetermeer. Zoetermeer is een stad met grote ambities, betrokkenheid en daadkracht. ‘Samenspraak’ en ‘creëren van bruis’ zijn twee termen die in Zoetermeer van belang zijn. Zo wordt er programmatisch gewerkt aan de versterking van de binnenstad. Hierbij wordt ingezet op het betrekken van belangrijke spelers en het creëren van draagvlak bij betrokkenen.

Als projectmanager hou ik mij onder meer bezig met de versterking van de mooiste straat in Zoetermeer, de authentieke Dorpsstraat als onderdeel van de binnenstad. Een winkelstraat met historische panden en specifiek winkelaanbod en een mix van horecabedrijven. Samen met bewoners en culturele instellingen werken ondernemers, gemeente en eigenaren aan de toekomst van de straat. Dit proces faciliteren en stimuleren zorgt voor meer samenwerking en zichtbare resultaten.

Verder faciliteer ik initiatiefnemers in gebiedsontwikkelingen. Bijvoorbeeld het plan van een corporatie om een voormalig verzorgingstehuis te herontwikkelen tot woningbouwlocatie. Ook begeleid ik de herontwikkeling van een voormalige beddenzaak, waarbij de gemeente ook deels eigenaar is in het plangebied. Tot slot houd ik mij bezig met nieuwbouw van een moskee.