Gemeente Den Haag

Realisatie beveiligingsring ministeries Rijnstraat 8 en Turfmarkt 147

Het Rijksvastgoedbedrijf renoveert momenteel het ministeriële complex aan de Rijnstraat. In 2017 zal hier onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken gehuisvest worden. Vlakbij staat aan de Turfmarkt 147 het ministerie waar onder meer Veiligheid en Justitie zit. Om deze gebouwen te beveiligen wordt op advies van de NCTV een beveiligingsring van (deels dynamische) bollards gerealiseerd. Een deel van deze ‘palen’ is onder de grond verzonken en kan in geval van dreiging geactiveerd worden om de ring te sluiten. Om dit op een veilige manier te doen zijn een beslis- en bedienprotocol nodig. Namens de gemeente Den Haag, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, verzorgen wij de coördinerende projectleiding van de realisatie van de beveiligingsring en zijn wij verantwoordelijk voor het opstellen van de protocollen.  De ring dient uiterlijk april 2017 opgeleverd te worden.

Onze voornaamste taak was, samen met de leden van het gemeentelijk projectteam, de ontwerpen, bestekken en protocollen voor de beveiligingsring op te stellen. Hierbij was continue afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf cruciaal vanwege de strakke planning en sturing op het beschikbare budget. Daarbij zijn er in het gebied vele belanghebbenden waar afspraken mee gemaakt moesten worden. Denk daarbij aan de ministeries, hulpdiensten, ondernemers, HTM en webbeheerders.

Deze stakeholders zijn vroegtijdig betrokken bij de ontwerpen en protocollen en daardoor zijn breed gedragen afspraken tot stand gekomen.

Het beoogde resultaat is dat het bedien- en beslisprotocol in juli 2016 door het college is vastgesteld. In oktober 2016 is opdracht gegeven aan Heijmans Infra B.V. om de beveiligingsring te realiseren. Eind 2016 zijn de werkzaamheden gestart en oplevering is voorzien in april 2017.