Gemeente Nissewaard

Realisatie kinderdagverblijf

Een stichting van een  kinderdagverblijf heeft een tekort aan ruimte. Ze hebben aan de gemeente gevraagd om te zoeken naar een geschikte locatie om een nieuw pand te realiseren. De gemeente heeft een perceel openbare ruimte aangeboden. Inmiddels is de grond verkocht en het gebouw gerealiseerd. De gemeente gaat de openbare ruimte opnieuw aanleggen en het parkeerterrein wordt heringericht.

Wij hebben dit project op dat moment opgepakt. De bouwvergunning is in mei 2010 verleend. Daarna is gestart met de bouw. Rond de zomer van 2010 is met de projectgroep een ontwerp openbare ruimte opgesteld. Vervolgens hebben wij de aanbestedings- en gunningsfase begeleid. In september is openbare ruimte opnieuw aangelegd. De bouw van het kinderdagverblijf is eind november afgerond en daarna kon de gebruiksvergunning worden verstrek. In januari 2011 vindt de officiële opening plaats.