Maud van Zandvoort

Verbindingmaker

Zonder draagvlak maak je volgens mij geen ruimte voor oplossingen. Ik ben graag de verbinder die tussen beleidsmakers en de uitvoerders de brug slaat.

Ik begeleid vraagstukken op het snijvlak van beleid en uitvoering in het Sociaal en Ruimtelijk domein. Op een creatieve manier ontwerp ik het proces om via diverse methodieken de aanwezige kennis naar boven te halen. Ik zet mensen en organisaties in hun kracht en houd het graag simpel, zo komen we tot praktische acties. Ik heb ervaring in Onderwijs, Wijkwerk, Jeugdwerk, Jeugdwerkloosheid, Welzijnswerk en Sport.

Specialisaties: co-creatie, community building, zelfsturing, slimmer samenwerken, talentontwikkeling, verandering, ontwikkeling, samenkracht, persoonlijk leiderschap