Gemeente Leidschendam-Voorburg

Uitvoeren gebiedsvisie Heuvelweg

Samen met de omgeving heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg de gebiedsvisie Heuvelweg opgesteld. In deze gebiedsvisie waren verschillende projecten opgenomen die uitgevoerd moesten worden. Het ging daarbij om de vernieuwing van ziekenhuis MCH Antoniushove, vernieuwing en reconstructie van de traminfrastructuur en het herinrichten van een stuk openbaar gebied.

Wij hebben namens de gemeente de projectleiding verzorgd.

Voor de vernieuwing van het ziekenhuis en de traminfrastructuur was de gemeentelijke rol vooral faciliterend. Wij waren verantwoordelijk voor het planologisch mogelijk maken van de ontwikkelingen, het maken van afspraken met de initiatiefnemers (via overeenkomsten) en het behartigen van het gemeentelijke belang en dat van de omwonenden. Daarnaast was het onze taak te sturen op planning en budget. Voor de groenprojecten in het openbaar gebied hebben we een programma van eisen uitgewerkt waarna het project vanuit beheer verder is opgepakt.
Het gestelde doel is bereikt, want het vernieuwde ziekenhuis MCH Antoniushove en de aangrenzende traminfrastructuur zijn in 2015 opgeleverd.