Gemeente Drimmelen

Versnellingsopgave asbestdakensanering

Per 31-12-2024 is het verbod op asbestdaken van kracht. Asbest zelf is als bouwmateriaal sinds 1994 verboden, wat betekent dat daken met asbest in 2024 minimaal 30 jaar oud zijn. Door verwering komen asbestdeeltjes los en daar zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden. Incidenten met asbestdaken, zoals (stal)branden, brengen naast extra gezondheidsrisico’s ook nog aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee.

Veel gemeenten wachten 2024 niet af en nemen maatregelen om de asbestsanering te versnellen. De opgave is ook fors, naar schatting ligt er ongeveer 90 miljoen m² asbestdak in Nederland. Ook de gemeente Drimmelen wil zich inzetten om dakeigenaren te stimuleren eerder in actie te komen. Met het versnellen van de asbestsanering, streeft de gemeente na dat risicovolle locaties eerder worden gesaneerd, er meer asbestdaken worden verwijderd voor 2024 en de verwijdering beter gespreid plaatsvindt tussen nu en 2024.

Ik adviseer de gemeente over de beste aanpak en zoek daarbij naar de koppeling met de energietransitie en het VAB-beleid. In mijn plan van aanpak maak ik onderscheid tussen ondernemers, particulieren en agrariërs en zoek ik samenwerking met regionale (maatschappelijke, private en overheids-) partners.