Gemeente IJsselstein

Visie Landelijk Gebied IJsselstein

De gemeente IJsselstein heeft in juli 2013 haar bestemmingsplan Landelijk Gebied (Noord en Zuid) geactualiseerd. Dit bestemmingsplan sluit niet meer aan op de feitelijke situatie buiten. Dit veroorzaakt onrust, zowel bij de gemeentelijke organisatie als bij bewoners en ondernemers van het landelijk gebied. De opgave is om te komen tot een visie op het landelijk gebied van IJsselstein.

In deze integrale visie wordt flexibiliteit geboden aan ontwikkelingen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt behouden en indien mogelijk verbeterd.

Voor een integraal en breed gedragen visie wordt met alle bewoners en ondernemers van het landelijk gebied gesproken. Samen met een zorgvuldige en uitgebreide inventarisatie van het huidige bestemmingsplan, beleidsdocumenten en vergunningen en bijeenkomsten met betrokken organisaties (gemeentebestuur, provincie, belangenorganisaties), worden een conceptvisie en de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan opgesteld.

Wij adviseren de gemeente over de aanpak van de opgave en de selectie van het adviesbureau dat de visie opstelt.  Ook wordt de benodigde informatie voor het bureau verzameld en zijn wij voor de gemeente IJsselstein en het adviesbureau het aanspreekpunt. In de omgeving en binnen de organisatie wordt toegewerkt naar rust en vertrouwen.