Gemeente Leerdam

Vrijkomende gronden HLC

De gemeente Leerdam en het Heerenlanden College (HLC) realiseren op dit moment nieuwe onderwijshuisvesting voor de school. Door deze herontwikkeling komt op een drietal locaties grond vrij. Deze vrijkomende gronden worden door de gemeente benut voor woningbouw (eventueel aangevuld met maatschappelijke functies). Voor de ontwikkeling van de vrijkomende gronden heeft de gemeente Leerdam een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een ontwikkelaar. Op basis van deze overeenkomst wordt door de ontwikkelaar een uitwerkingsplan opgesteld inclusief een grondbod.

Wij zijn gevraagd de projectleiding van het project te verzorgen met als uiteindelijk doel de realisatie van woningbouw op de vrijkomende gronden. Wij begeleiden het proces waarbinnen de gemeente en de ontwikkelaar toewerken naar een definitief plan en zijn verantwoordelijk voor het maken van afspraken die in dat kader noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben wij een adviserende rol richting management en bestuur.

Molenlaan 1

De Molenlaan 1 is één van de drie locaties van het Heerenlanden College die vrijgekomen is. In 2013 is het verkocht aan de Gereformeerde Gemeenschap in Nederland (GGiN) die er een nieuw kerkgebouw met 600 zitplaatsen gaan bouwen. Daarvoor moet eerst het oude schoolgebouw afgebroken worden en wordt de aanwezige asbest zorgvuldig verwijderd.  Vanuit de gemeente verzorgen wij de projectleiding waarbij we er onder anderen op toe zien dat alles volgens planning verloopt, procedures en vergunning worden gevolgd en de openbare ruimte wordt ingericht. Hierbij is er veel aandacht voor zorgvuldige verwijdering van asbest en de aanwezigheid van beschermde vleermuizen in het oude schoolgebouw.