Gemeente Etten-Leur

Wijkontwikkeling Etten-Leur

In 2015 heeft de gemeente Etten-Leur ons gevraagd voor de wijken Centrum-West, Banakkers en De Grient/Sanderbanken wijkontwikkelplannen op te stellen. Onze rol was met name het begeleiden/adviseren van de wijkmanagers in het proces en het schrijven van de wijkplannen. De opdracht was dit in nauwe samenwerking met de sleutelfiguren uit de wijken te doen en plannen te maken die mede georiënteerd zijn op de sociale opgaven die daar spelen.
Wij zijn ermee gestart samen met de wijkmanagers een plan van aanpak op te stellen. Belangrijk daarin was een proces op te zetten waarbij actieve bewoners en professionals uit de wijken (de sleutelfiguren) direct betrokken werden bij en vooraf veel input konden leveren voor wat belangrijk is voor de toekomst van de wijken. We combineerden daarbij informatie uit statistieken, gesprekken en (bewoners)bijeenkomsten om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en wat de ambities zijn voor de toekomst. Kenmerkend aan onze aanpak is dat wij het proces zo insteken dat het opzetten van een ontwikkelplan vooral een middel is om bewoners te activeren, nieuwe ideeën te laten bedenken en concrete projecten op te zetten.

Het zijn namelijk de mensen en de acties die zij oppakken die het verschil maken!

Resultaat tot nu toe: in de drie wijken is een groeiend netwerk van sleutelfiguren betrokken en worden al verschillende projecten opgezet en uitgevoerd. Zo zijn er meerdere buurtpreventieteams geformeerd, wordt er gewerkt aan zogenaamde ‘plukroutes’ en lopen er acties gericht op mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En de ontwikkelplannen? Die worden in het 1e kwartaal van 2017 afgerond.