Gemeente Nissewaard

Woonboulevard Spijkenisse

In 2004 was het plan om op het voormalige terrein van voetbalvereniging Spijkenisse een kantorenpark te realiseren. Helaas liep door veranderende marktomstandigheden de vraag naar kantoren terug. In 2006 besloot het gemeentebestuur daarop van koers te veranderen en de locatie te benutten voor de ontwikkeling van een woonboulevard. De woonboulevard vormt de entree van Spijkenisse een krijgt een regionale functie. De vormgeving moet uitnodigend zijn en kwaliteit uitstralen, net zoals het winkelaanbod. Door de verkeersaantrekkende werking moet ook de ontsluiting van de woonboulevard worden aangepast.

Halverwege de doorlooptijd van het project zijn wij gevraagd de projectleiding te verzorgen met als uiteindelijk doel de realisatie van de woonboulevard. Onder onze verantwoordelijkheid zijn de planologische procedures afgerond, koopovereenkomsten getekend, afspraken gemaakt over bouw- en woonrijpmaken. Daarnaast hebben wij een adviserende rol richting management en bestuur.