Jurjen van Weerdenburg

Decormaker

Met een kritische blik zie ik de gebouwde ruimte aan. Omdat ik geloof in een constructieve benadering van samenwerking, hecht ik veel waarde aan het creëren van een proces waarin actoren samenkomen en in harmonie zoeken naar  de beste oplossing.

Mijn persoonlijke motivatie haal ik uit het realiseren van een prettige omgeving, waar iemand zich kan uiten zonder dat hij belemmerd wordt of zich ongemakkelijk voelt.

Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en mij te verdiepen in de context waarin iemand zich bevindt. Dit helpt mij om situaties beter te begrijpen. Op deze manier bouw ik aan een figuurlijk decor, wat de uitvoering ten goede komt.

Nicole over Jurjen

In de korte, maar intensieve periode, waarin Jurjen en ik samenwerken heb ik hem leren kennen als zelfbewust, betrokken en leergierig. Iemand die goed in staat is om complexe projecten snel op te pakken en in samenwerking met andere tot een mooi resultaat te komen. Wat vooral opvalt is zijn opmerkzaamheid, zowel in sociale interactie als ook in de manier waarop hij zichzelf kan verwonderen over keuzes die worden gemaakt in de stedelijke omgeving. Het laat duidelijk zien dat Jurjen een passie heeft voor ruimtelijke ontwikkeling en dat hij zal uitgroeien tot een projectleider met oog voor creativiteit en de menselijke maat.